Ryšys tarp veido bruožų ir charakterio

"Gyvenimas pilnas sričių, kurias mums būtina išmanyti ir kur žmonės siekia naujų žinių. Kai kurie sprendimai padeda pasiekti naujų aukštumų, kai kurie – ne taip. Šiame straipsnyje aptarsiu gan populiarią „populiariosios psichologijos“ lentyną knygynuose.

Yra daug pseudo-mokslinių knygų, kurios neduoda tokių teigiamų rezultatų, kuriuos skelbia. Be abejo, svarbu atsižvelgti į skaitytojo pastangas ir išprusimą, bet knygoje svarbesnis turinys ir pateikimas, o ne skaitytojas.

Dauguma knygų, kurios dėsto veido bruožų ryšį su žmogaus asmenybės bruožais, parašytos žmonių, kurie tai aktyviai naudoja, taiko ir jiems sekasi gyvenime. Bet ar koreliacija (statistinis ryšys tarp kintamųjų) tarp veido ir asmenybės bruožų yra? Genetikai ir antropologai kol kas (o gal ir niekada) to nepatvirtina. Kodėl tie žmonės ir šitų žmonių parašytų knygų skaitytojai pasiekia rezultatą? Jiems, kaip ir visiems žmonėms, padeda pasąmonė.

Pasąmonė padeda mums daugumoje situacijų, jinai apdoroja informaciją, ją įsimena ir saugo mums to net nepastebint. Perskaitęs vieną tokią knygą, aš pritariau tam, kad iš išvaizdos galima sudaryti bendrą žmogaus charakterio įspūdį, bet ne iš veido bruožų, o jų visumos, rūbų, laikysenos ir taip toliau… Pripažindamas tą faktą, kad tai bus tiesa galbūt 50% atvejų. Bet kai mano tėvas perskaitė tą knygą, jo bendravimas pasistūmėjo į teigiamą pusę ir jam pradėjo labiau sektis versle.

Aš susidomėjau: „kaip gi, man nepadėjo, o tėvas kaip lingvistikos mokymus praėjęs“. Kas gi atsitiko? Pradėjau stebėti mano tėvo bendravimo pokyčius, klausinėti žmonių, kurie nusimano populiariojoje psichologijoje. Išvados mane nuliūdino – aš nemačiau akivaizdžiausių dalykų!

Esminis dalykas, kuris pasikeitė žmonių bendravime, perskaičius tas knygas – jie pradėjo stebėti žmones. Kai supratau tai, man, kaip NLP praktikui, viskas pasidarė aišku: žmonės pradėjo kalibruoti ir jie reagavo į žmonių neverbaliką efektyviau. Ką tai reiškia paprasta kalba?

Perskaitę tokias knygas žmonės pradeda žiūrėti, kokie yra žmonių, su kuriais jie bendrauja, bruožai.

Akivaizdu, bet tai dar ne viskas! Bežiūrint, jie tuo pačiu pradeda nesąmoningai stebėti ir įsidėmėti tų veidų bruožų pasikeitimus, žmogaus emocijoms, mintims pasikeitus. Tai reiškia, kad norėdami atpažinti žmogaus veido bruožus pagal knygos jiems suteiktas kategorijas, jie tuo pačiu pasąmoningai analizavo veido mimikas.

Tiesiog lygindami žmonių bruožus, jie kartu ir kalibravo – stebėdavo ir lygindavo kaip išreiškiamos žmonių užslėptos emocijos jų veiduose.

Taip, pasąmonėje kaupiasi informacija – kokios mimikos kokias emocijas reiškia, ir lavinasi pastabumas, žmonės pradeda pastebėti vis labiau ir labiau užslėptas emocijas. O kai mes žinome ką žmogus jaučia, mes gėriau su juo sutariam.

Taigi, galite sutaupyti nuo 15 iki 40 litų, nepirkdami tų knygų, o tiesiog stebėdami žmonių veidus ir analizuodami kaip jie keičiasi, priklausomai nuo konteksto.

Parengė:
NLP ir enneagramos treneris Henrikas Stelmokaitis"

 

Tekstas: http://www.2gali.lt/

Nuotrauka: http://psichika.eu

Neturite teisių komentuoti

   
   
   
© SU university