10 ŽINGSNIŲ, KURIE PADĖS TAPTI GERESNIAIS TĖVAIS

Mes visi norime savo vaikus išmokyti būti geresniais, laimingesniais, tyresniais. Tačiau pirmiausia, turime patys tokiais tapti. Sakoma: "Vaikai yra tėvų veidrodis", tuomet pasistenkime, kad tas veidrodis rodytų tai, ką mes norime matyti.

1. Meilė yra didžiausias visų vaikų poreikis. Ji taip pat yra svarbi teigiamos disciplinos dalis. Kuo dažniau rodai savo vaikui meilę, priglaudi jį bučiuodamas ir sakydamas „myliu tave“, tuo labiau vaikas nori įrodyti, kad yra vertas tos meilės. Meilė leidžia vaikui išsiugdyti pasitikėjimo ir savo vertės jausmą.

2. Klausyk atidžiai, ką sako tavo vaikas. Domėkis tuo, ką jis jaučia ir ką veikia. Užtikrink jį, kad stiprūs jausmai yra geri – jeigu juos išreiškiame tinkamu būdu. Kuo dažniau tai darysi, tuo rečiau turėsi taikyti bet kokią discipliną.

3. Ribos yra reikalingos net ir labiausiai mylintiems žmonėms, tokiems, kurie sugeba klausyti vienas kito. Būti tėvu nereiškia, kad turime vien tik nustatyti ribas. Atsimink, kad yra visiškai natūralu ir normalu, kai vaikas bando tavo nustatytas ribas. Tai nėra maištas, o pažinimo proceso dalis. Vaikai jaučiasi saugesni, jeigu laikaisi ribų, kurias nustatei (su sąlyga, kad jos yra realios).

4. Juokas padeda iškrauti įtampą. Kartais tėvai tampa tokie rimti, kad tėvystė nustoja jiems teikti džiaugsmo. Pastebėk linksmąsias būvimo tėvu savybes ir leisk sau pasijuokti, kai tik tai yra įmanoma.

5. Pasaulio stebėjimas vaiko akimis ir įsivaizdavimas, ką jaučia tavo vaikas, yra raktas, kuris padeda suprasti jo elgesį. Prisimink, kaip jauteisi, kai buvai vaiku, ir koks nesuprantamas tau atrodė suaugusiųjų pasaulis, kai galvojai, jog su tavimi elgiamasi neteisingai.

6. Girk ir skatink savo vaiką. Tikėkis, kad vaikas gerai elgsis ir skatink jį dėti pastangas. Girk vaiką už gerą elgesį ir stenkis ignoruoti negerą elgesį. Kuo dažniau niurnėsi, tuo rečiau tavo vaikas tavęs klausys.

7. Gerbk savo vaiką taip, kaip gerbtum suaugusįjį. Leisk jam dalyvauti priimant sprendimus, ypač tuos, kurie liečia jį patį. Atidžiai išklausyk jo nuomonės. Jau tau knieti pasakyti jam ką nors nemalonaus, pagalvok, kaip tai nuskambėtų, jeigu pasakytum tai kokiam nors suaugusiam žmogui. Atsiprašyk, jeigu pasielgei netinkamai.

8. Nustatyk dienotvarkę. Maži vaikai jausis saugesni ir lengviau išvengs konfliktinių situacijų, jeigu nustatysi dienos tvarką. Jie jausis laimingesni, jeigu valgymui, miegui ir triukšmingiems žaidimams bus skirtas tam tikras laikas.

9. Kiekvienoje šeimoje būtinos tam tikros taisyklės, tačiau stenkis išlaikyti lankstumą labia mažų vaikų atžvilgiu. Kai jau nustatysi tavo šeimoje privalomas taisykles, būk nuoseklus (-i). Vaikai gali pasijausti nesaugiai, jeigu vieną dieną įvedi naują taisyklę, o kitą dieną ją atšauki.  Kartais būtina nustatyti kitokias taisykles, galiojančias ne namuose,  kurias taip pat vaikui reikia paaiškinti.

10. Nepamiršk savo poreikių! Jeigu visa tai pradeda priminti labai sunkų ir varginantį darbą, jauti, kad tau trūktsta kantrybės, skirk dalį laiko vien tik sau. Padaryk ką nors, kas tau teikia malonumą. Jeigu kada nors pajusi, kad pradedi nesitvardyti arba kiekvienu momentu gali užrikti ant vaiko, pažeminti jį ar užgauti, tuomet pasitrauk į šalį ir suskaičiuok iki dešimties.

Šaltinis www.pozityvitevyste.lt
Nuotrauka: Ieva Ručinskienė

Neturite teisių komentuoti

   

Vaikai. Įmonės

   
   
   
© SU university