ATGAL Į SAVE (SPIRALE)

Spiralė mano kelias 

Pati esu tas judesys,

Energija šviesi - tamsi

Vis besimainanti ir kintanti, bet pastovi

 

Esu ir centras, ir kraštai - 

Esu aš visa, visa tai.

 

Visatos sūkury

Pabudusi žaidi

Ir šokio lengvume lyg gimdyme alsuoji:

Skrendu-plaukiu-sukuosi,

Myliu-verkiu-juokiuosi.

 

Apgaubia Motina mane

Su savo nuostabia žinia:

Gimei šventumui, gėriui ir pilnatvei

Ateik - ir karūnuok save į amžinatvę.

 

Grožio begalybės sūkuriuos

Esi tu Ta, kurios ilgiuos...

Apie Tave kasnakt svajoju, 

Liečiu delnais ir pirštais,

Ištroškusi alsuoju - 

 

Gal Tu išgirsi ir sugrįši, 

Gal vėl gyvent atbudus pasiryši?

 

Siunčiu jėgų Tau per sapnus

Ir savo mylimus vaikus.

Lai pildo jie Tavuosius dieviškuosius troškimus,

Lai veriasi gyvybės pradas

Ir saulės akyse,

Mėnulio žėrinčioj pilnatyje

Tu pabundi ir vėl Deive.

 

Tekstas: Neringa Jagelavičiūtė – Teišerskienė
Nuotrauka: Neringa Jagelavičiūtė – Teišerskienė, aliejus - drobė

Neturite teisių komentuoti

   

Menas

   
   
   
© SU university